Welkom bij het CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek

Het CultuurHistorisch Genootschap Duin- & Bollenstreek

De Duin- en Bollenstreek is een uniek gebied, waar op een kleine oppervlakte verschillende bijzondere landschappen te vinden zijn en waar goed te zien is hoe de mens het landschap naar zijn hand heeft gezet.
Aan de westkant liggen de Noordzee en de duinen met de kustdorpen, die van vissersdorpen tot badplaatsen zijn uitgegroeid. Ten oosten daarvan liggen de strandwallen waarlangs de dorpen ontstonden en waar in de 18e eeuw de rijke stedelingen hun landgoederen aanlegden.
Op de afgegraven duingebieden kwam in de 19e eeuw de bloembollencultuur tot stand. Dit zanderijlandschap met zijn zeldzame patroon van hoge wegen, rechte zandsloten en lintbebouwing is uniek in de wereld. Verder naar het oosten gaat het zandgebied over in het veenweidegebied en de Kagerplassen, die aansluiten op het Groene Hart. Aan de zuidkant vinden we de Rijn als natuurlijke afbakening, die de noordgrens van het Romeinse Rijk vormde. In dit gebied zijn veel sporen uit het verleden te vinden

Cultuurhistorische schatkamer

Elementen uit de geschiedenis van onze streek zijn, voor wie goed kijkt, nog terug te vinden in het landschap en de bebouwing, zoals ruïnes, kastelen, buitenplaatsen, monumentale villa's, boerderijen en bollenschuren. Ook de bodem herbergt nog vele archeologische schatten. De Duin- & Bollenstreek kan met recht een cultuurhistorische schatkamer genoemd worden, waarvan de waarde door velen (nog) wordt onderschat.
Het is belangrijk dat de essentiële waarden van de Duin- & Bollenstreek zorgvuldig bewaard blijven. Op deze manier blijft er een link met het verleden en kunnen de generaties die na ons komen het landschap blijven begrijpen en er zich thuis voelen. Dit is van grote waarde in de snel veranderende wereld van tegenwoordig.

Missie van het CultuurHistorisch Genootschap

De cultuurhistorische waarden bepalen in belangrijke mate onze huidige identiteit, leefkwaliteit en belevingskwaliteit van onze streek. In de loop der tijd is hiervan al behoorlijk veel verdwenen en is het landschap versnipperd geraakt. Er is echter nog voldoende van overgebleven om te beschermen, maar we moeten er dan wel voor zorgen dat deze NU in de planologische ontwikkelingen van de streek de aandacht krijgen die zij echt verdienen! 

Social media CHG