Ruimtelijke ordening

586px Duin en Bollenstreek map 1645De werkgroep Ruimtelijke Ordening houdt zich vooral bezig met de mogelijke consequenties van de verschillende ruimtelijke ordeningsplannen voor het cultuurhistorisch erfgoed in de Duin- en Bollenstreek. Dat vraagt studie van met name provinciale plannen (bijv. woningbouw, de aanleg van de Duinpolderweg) en de plannen van de zes gemeenten: omgevingsvisies, die hun concrete uitwerking krijgen in omgevingsplannen (voorheen bestemmingsplannen). Waar nodig wordt van de wettelijke inspraakmogelijkheden gebruik gemaakt, eventueel in samenwerking met aangesloten lokale erfgoedverenigingen.
U bevindt zich hier: Home Werkgroepen Ruimtelijke ordening