Werkgroep Bollenerfgoed

De Werkgroep Bollenerfgoed van het CHG spant zich in voor behoud en herbestemming van  historische bollenschuren en ander bollenerfgoed in de Duin- en Bollenstreek.  De Werkgroep is opgericht in 1997 en heeft in de afgelopen 25 jaar tal van activiteiten uitgevoerd   op  allerlei terreinen. Hoofdtaak van de Werkgroep Bollenerfgoed is de advisering aan eigenaren, overheden, aannemers  etc. over bescherming, restauratie en herbestemming van bollenschuren.
Door onderzoek, publicaties en de jaarlijkse Zwarte Tulp Prijs is de aandacht voor de bollenschuren  en het draagvlak voor behoud ervan flink gegroeid.
Informatie over bollenschuren is te vinden in de Beeldbank Bollenerfgoed op de website  www.bollenerfgoed.nl