Historische verenigingen

 

Logo Vereniging Oud LisseVereniging Oud Lisse


De Vereniging Oud Lisse is opgericht in 1991 uit verontwaardiging over de plotselinge sloop van een aantal oude, beeldbepalende villa's in het noorden van het dorp. Na jaren op de barricades te hebben gestaan worden het cultuurhistorisch belang en de doelstellingen van de Vereniging nu algemeen, ook door de gemeentebestuurders, erkend. Leden van de vereniging hebben zitting in gemeentelijke commissies die te maken hebben met de ontwikkelingen in het dorp, bijvoorbeeld de Monumentencommissie. Oud Lisse is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie.

 

 

Logo Oud HillegomStichting Vrienden van Oud Hillegom


Stichting Vrienden van Oud Hillegom is in 1990. Het eerste wapenfeit was het behoud van de kwakel over de Oude Beek (zie het logo). Daarna heeft Oud Hillegom zich ingezet voor het terugplaatsen van het Wilhelminahek. Tweemaal per jaar wordt een Vriendenavond gehouden met lezingen over diverse onderwerpen. Oud Hillegom heeft 1100 donateurs die op de hoogte gehouden via het tijdschrift "Hangkouserieën" welke driemaal per jaar verschijnt. Oud Hillegom is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

 

 

Logo Historische Kring VoorhoutHistorische Kring Voorhout


De HKV houdt bezig met de geschiedenis van Voorhout in al zijn geledingen. De vereniging werd in 1998 op initiatief van de toenmalig waarnemend burgemeester Cor de Ronde opgericht. De Ronde benaderde een groep enthousiaste Voorhouters die de kennis van de geschiedenis van het dorp wilde bevorderen en het culturele erfgoed beschermen. De vereniging stelt alles in het werk om waardevol historische materiaal te verzamelen en op termijn tentoon te stellen. De HKV telt ruim 850 leden en is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie.

Logo Oud De ZilckStichting Genootschap Oud De Zilck (De Zilk)


De stichting Genootschap Oud de Zilck is een voortzetting van de tentoonstellingscommissie van de stichting "De Zilk 2000" De tentoonstelling '100 jaar de Zilk' in de oudejaarsweek 1999 werd druk bezocht en de reacties van alle bezoekers waren lovend. De belangstelling voor de gebeurtenissen in De Zilk nu en in vroeger jaren bleef bij de commissieleden bestaan. Op 12 juni 2001 was de oprichting van de Stichting een feit. Het doel is het verzamelen en eventueel tentoonstellen van historische materialen. die betrekking hebben op de historie van De Zilk en het behoud van natuur, landschap en woonomgeving van De Zilk in de meest ruime zin. Oud De Zilck is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie. 

 

Logo Stichting Oud SassenheimStichting Oud Sassenheim


In december 1989 werd vanuit twee gebeurtenissen de Stichting Oud Sassenheim opgericht. De eerste was het verzoek tot een inventarisatie van cultuurhistorische panden en de tweede gebeurtenis was het slopen van bedrijfsgebouwen waarbij een oude molenstomp zou gaan verdwijnen. Oud Sassenheim zet zich in voor het behoud van cultuurhistorische bebouwing, voor het tot standkomen van een monumenten- en een ruimtelijk beleid waarin ons cultureel erfgoed een geïntegreerde plaats zou moeten hebben. Oud Sassenheim is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie 

 

 

 

 

 

 

Logo WarmeldaHistorisch Genootschap Warmelda (Warmond)


Historisch Genootschap "Warmelda" werd op 15 april 1966 opgericht met als doelstelling om de kennis van en de belangstelling voor de geschiedenis van Warmond en zijn omgeving te bevorderen. Daarnaast willen ze historische gegevens, voorwerpen en situaties met betrekking tot de geschiedenis van Warmond en omgeving opsporen en in stand houden. Verder houdt "Warmelda" zich bezig met het behoud van monumentale panden in Warmond. Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

  


Logo Katwijks museumGenootschap Oud Katwijk


Op 1 januari 1966 is de vereniging Genootschap Oud Katwijk opgericht. De vereniging stelt zich ten doel de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis en de folklore van Katwijk en alles wat daar mee verband houdt te bevorderen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door onder meer eigen werkzaamheid van de leden en het aankopen en tentoonstellen van (kunst)voorwerpen die op de geschiedenis en folklore betrekking hebben. Klik hier voor meer informatie. 

 

 

Museum oud RijnsburgGenootschap Oud Rijnsburg


De doelstelling van Genootschap Oud Rijnsburg is "De bevordering van de belangstelling voor en de bestudering van de geschiedenis van Rijnsburg en alles was daarmee verband houdt". In de driehoek Leiden-Katwijk-Noordwijk vindt u het meer dan duizend jaar oude dorp Rijnsburg. Door het dorp stroomt de Vliet, een zijarm van de Oude Rijn. Rijnsburg verdient een wandeling door de gemeente. In het pittoreske centrum van het dorp, in de schaduw van de toren van de Grote- of Laurentiuskerk, ontdekt u een intiem museum: Museum Oud Rijnsburg. Het museum is volledig gerenoveerd en aangepast aan de eisen van deze tijd en in 2012 officieel heropend. Oud Rijnsburg is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie


Logo Oud NoordwijkGenootschap Oud Noordwijk

Het Genootschap is opgericht op 19 april 1962 en kreeg in juli 1963 de beschikking over een ca 350 jaar oude binnenduinse hoeve, één van de laatste in Nederland, aan het Jan Kroonsplein. Met hulp van vele vrijwilligers en giften van de Noordwijkse bevolking werd er een lokaalhistorisch museum in gevestigd. In 1978 richtte het een eigen kwartaalblad op, “de Blauwdotter”, waarvan de oplage groeide van 350 naar 2550. Het genootschap beschikt sinds 1980 over een veelkoppige klederdrachtgroep. Oud Noordwijk is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie. 

 

 

 

 

 

I Love Noordwijk BinnenDe Oude Dorpskern Noordwijk

In 1985 kwamen een aantal bewoners van Noordwijk-Binnen bij elkaar om met elkaar te spreken over verkeersproblemen. Dit leidde een jaar later tot de officiële oprichting van de Werkgroep Beschermd Dorpsgezicht. Achtereenvolgens werd de Werkgroep Cultuur en Evenementen, de Werkgroep Ruimtelijke Ordening en de werkgroep Verkeerszaken opgericht. Het sindsdien uitgegeven blad Kernpunten is uitgegroeid tot een prachtig full-color uitgave met veel interessante (historische) artikelen. Naast allerlei activiteiten die door de vereniging worden ontplooid, is vooral het doel om de oude dorpskern te beschermen. De Oude Dorpskern is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie

 

 

 


Logo Dorpsbehoud NoordwijkerhoutVereniging Dorpsbehoud Noordwijkerhout


De vereniging heeft als doelstelling om te historische panden en karakteristieke straten en pleinen binnen en buiten de bebouwde kom instand te houden en te verbeteren en om het karakter en de sfeer van het dorp te behouden. Daarnaast wil de vereniging het leefmilieu verbeteren door aanleg van parken, aanplant van groen te stimuleren, alsmede onnodig kappen van bomen en struikende tegen te gaan. Dorpsbehoud Noordwijkerhout is aangesloten bij het CHG. Klik hier voor meer informatie.

 

 

NoVaToNoordwijkerhout van Toen (NoVaTo)

NoVaTo staat voor Noordwijkerhout Van Toen en bestaat uit een groep vrijwilligers die de geschiedenis van Noordwijkerhout graag levend wil houden én vooral ook wil laten zien aan iedereen die hierin geïnteresseerd is. De collectie van de Stichting NoVaTo bestaat voornamelijk uit foto's en films over de geschiedenis van Noordwijkerhout. Een aantal vrijwilligers is druk doende om de collectie uit te breiden. Elke derde woensdag van de maand zijn ze van 14.00-16.00 uur en van 19:00-21:00 uur in de Zeestroom aanwezig. Hier kunt u boeken of films bekijken, foto's bijbestellen of ansichtkaarten kopen. Voor de inkomsten is NoVaTo afhankelijk van giften en van de vrijwillige bijdragen. Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

 

 

Vereniging Oud Valkenburg

De Vereniging Oud-Valkenburg is op 27 februari 1976 tijdens een bijeenkomst in het gemeentehuis van Valkenburg opgericht.  Op deze avond werd het eerste bestuur samengesteld met als voorzitter de toenmalige burgemeester, de heer N. van 't Wout. Op 17 juni 1983 zijn de statuten van de vereniging notarieel vastgelegd.
De vereniging zet zich in voor het verzamelen en op een zorgvuldige wijze beheren van materiaal betrekking hebbende op de historie van het dorp Valkenburg, om de gemeenschap van Valkenburg bekend maken met de historie van het dorp Valkenburg en om alles te doen dat kan bijdragen aan het behoud van de historische waarden van het dorp Valkenburg. Klik hier voor meer informatie.