Historisch Groen

Werkgroep Historisch Groen

2018 01 Geest dubbele beukenrij

De nog jonge, in 2017 opgerichte werkgroep Historisch Groen houdt zich vooral bezig met de bescherming en herbeplanting van het groene of reeds verloren gegane erfgoed van de Duin-en Bollenstreek. Het gaat hierbij om waardevolle groenelementen, zoals veenweiden, hagen, bomen (boomgroepen), koebosjes, historische groenelementen op duinlanen en op oorspronkelijk duingebied, enz. 

De groep werkt waar nodig nauw samen met andere verwante organisaties en groepen, zoals
de ANLV (Agrarische Natuur-en Landschapsvereniging Geestgrond), de overige werkgroepen van het CHG en de verschillende lokale erfgoedverenigingen in de Duin- en Bollenstreek.

De werkgroep richt zich met name tot de lokale overheid. Sinds haar bestaan heeft zij zich met succes ingezet voor de bescherming van hagen, binnenduin- en veenweidegebieden, alsmede de bescherming van het bollenlandschap. Ook beijvert de werkgroep zich voor het beter inpassen van bollenbedrijven in het landschap.

2018 01 W.G. Leeuwenhorst W.G. Oostduin IMG 0390

U bevindt zich hier: Home Werkgroepen Historisch Groen