De Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek is publiekelijk beschikbaar sinds 2 april 2015.

De Atlas is in eerste instantie ontwikkeld voor overheden en andere beleidsbepalers. De gemeentes in de Duin en Bollenstreek hebben uitgesproken dat deze atlas wordt geraadpleegd en betrokken bij de besluitvorming over planologische ontwikkelingen in de regio. Op die manier kan worden voorkomen dat door planologische ontwikkelingen waardevolle cultuurhistorische gebieden en elementen zonder afweging uit het landschap verdwijnen. Tevens is het de bedoeling dat deze atlas vanuit toeristisch en cultuurhistorisch perspectief ook raadpleegbaar is voor een veel breder publiek.Op een aparte web site is meer informatie hierover te vinden en deze geeft ook toegang tot de Atlas zelf.

Naar de website van de Cultuurhistorische Atlas Duin- en Bollenstreek klik hier.